Diversos - NOTICIA D’INTERÈS SOBRE MALTRACTE FINANCER EN EL SI DE LA FAMÍLIA - 22/03/2015


NOTICIA D’INTERÈS


MODIFICACIÓ DE L’Art. 268 SOBRE MALTRACTE
FINANCER EN EL SI DE LA FAMÍLIA

Des de l’any 2010 s’ha estat gestionant davant de la Fiscalia General de l’Estat, el Fiscal Superior de Catalunya  i els Grups Parlamentaris catalans al Congrés, la modificació d’aquest article que excloïa de delicte penal, el maltracte financer en el si de la família, el que deixava totalment desprotegides a les persones grans maltractades en aquest tema per els seus familiars.

La cosa ha arribat a bon fi i en la modificació del Codi Civil aprovada per el Congrés, es modifica el redactat de dit article que ara queda així:

1.- Estan exentos de responsabilidad criminal i sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad del matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad o por tratarse de una persona discapacitada o desvalida. 

2.- Esta disposición no es aplicable a los extraños que participen en el delito.

Ens felicitem d’aquest avenç tan necessari per protegir-nos en cas de estar sotmesos a extorsions, pressions per transmetre el patrimoni, buidat dels comptes corrents, etc., sense el nostre consentiment clar i exempt de pressions.


Informació procedent de FATEC (Federació d’Associacions de la Gent Gran de Catalunya)

22 març 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada