Diversos - Assemblea General Ordinària 2018 - 22/04/2018

 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2018


El passat dia 22 d’abril i amb una assistència d’una setantena de socis/sòcies, va tenir lloc la celebració de l’Assemblea General Ordinària d’enguany. En representació de l’Ajuntament, ens acompanyà la Regidora que te a càrrec seu el tema de la gent gran, Anna Maria Cuello.

Iniciada amb una càlida salutació als assistents, es donà lectura a l’acta de l’Assemblea anterior (23 abril 2017), que fou aprovada per unanimitat.

Es van detallar les activitats desenvolupades pel Casal durant el 2018, fent especial menció als tallers d’estimulació cognitiva i les sessions de Tai-txi que, iniciades el passat exercici, estan adquirint una acceptació creixent.

A continuació es va presentar l’estat de comptes a 31 de desembre de 2017, donant explicacions a cada una de les partides que anaven apareixent projectades en pantalla. Fou una presentació que arribà amb facilitat a l’auditori i de la que cal destacar el superàvit obtingut en la gestió realitzada per la Junta Directiva, durant l’exercici 2017, aprovant-se els comptes pels assistents.

Així mateix s’aprovà el pressupost presentat per l’actual exercici 2018, que comporta l’aplicació del superàvit existent a la renovació de material i millores en les instal·lacions, tal com és la renovació de cadires en la sala d’actes, la instal·lació de mampares separatòries al pis on es donen classes d’informàtica, de català i tenen lloc els tallers de manualitats i cuina, amb l’objecte de poder desenvolupar, a l’hora, dues o més d’aquestes activitats. Amén d’altres millores com són la substitució dels focus del teatre, facilitar les presentacions de conferenciants via wifi, substitució d’aparells antiquats (ordinadors), etc. Tots els assistents mostraren amb satisfacció la seva conformitat.

Projectant en pantalla les piràmides d’edat de la població de Premià de Dalt i dels socis/sòcies del Casal, es demanà als assistents la captació de nous afiliats pel mètode boca/orella, doncs els esforços de circulars, pel mateix Ajuntament inclòs, no havien aportat resultats significatius. S’informà el nombre de nous socis/sòcies incorporats durant l’any 2018, i es guardà un minut de silenci pels que al llarg de l’any ens van deixar.

En el capítol d’informació general, el president Jesús Zamarreño, fent menció a l‘article núm. 15 dels Estatuts d’aquesta Associació, va anunciar la seva cessació en el càrrec de President el proper abril 2019, al complir-se els dos anys del seu mandat. Va estimular la presentació de nou candidat, donant tot un any de temps pel relleu. Tanmateix es va oferir per seguir col·laborant en la bona marxa de l’Associació.

En el torn de precs i preguntes, sols una veu es va alçar per preguntar al President, si la seva decisió era irrevocable. La resposta afirmativa va motivar que l’interpel·lant mussités: em sap greu.

L’Assemblea es tancà amb un fort aplaudiment per la gestió realitzada el 2017 i per l’acurada presentació de fets, dades i projectes.

Tot seguit, els assistents foren obsequiats amb coca, begudes i cava.

24 abril 2018

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada