Dèiem ahir - COM ESTUDIAR LES PERSONES I SINTONITZAR AMB ELLES - Mark H. McCormack - 26/05/2019


COM ESTUDIAR LES PERSONES I SINTONITZAR AMB ELLES


Fase 1 .- Escolti amb atenció.

Presti atenció no sols al que una persona està dient, sinó en com ho està expressant. Generalment la gent té tendència a dir bastant més del que pretén. Aturis, de tant en tant: una pausa una mica forçada o incòmoda, farà que el seu interlocutor li digui encara més.

Fase 2 .- Observi amb agudesa.

Potser alguna vegada, veien un debat televisiu o bé una persona entrevistada arran d’una notícia, haurà pensat: “Caram!, que nerviós s’ha posat" o, “Àngela!, l’haurà afectat molt aquesta pregunta?”

No és necessari que es llegeixi tot un llibre sobre llenguatge corporal per interpretar determinats gestos o posats, o “escoltar” l’afirmació d’algunes persones sols veien la manera en què ell o ella van vestits.

Fase 3 .- Parli menys.

Si refrena la llengua, comprovarà que, automàticament, aprèn més, s’entera millor del que diuen i observa amb més lucidesa, alhora que incorre en menys despropòsits. Tos el món és capaç de parlar menys i la majoria haurien de ser menys loquaces.

Formuli preguntes, però no comenci a contestar-les vostè mateix.

Fase 4 .- Revisi les primeres impressions.

Procuri atenir-se a les seves primeres impressions, però sols després d’haver-les sospesat a fons.

Fase 5 .- Reflexioni abans d’actuar.

Abans d’iniciar una conversa, discussió, trucada telefònica, . . ., prenguis uns moments per reflexionar sobre les dades que coneix i el tipus de reacció que espera. Què li convé més dir o fer per tindre probabilitats de sortir amb la seva? 

Fase 6 .- Sigui discret.

La discreció és l’actiu més important una vegada ha desentranyat la manera de ser d’una persona.

No expliqui ni es vanagloriegi dels seus aconseguiments i realitzacions. Deixi que se n‘assabentin per boca dels altres

Fase 7.- Mantingui les distàncies.

Tan aviat el seu interlocutor o interlocutors s’acalorin en excés, revelaran més dades del que farien mai amb anterioritat. Però si vostè també s’encoratja, no sols minvarà el seu poder d’observació, si no que posarà al descobert tant com els altres.

Si els ànims d’una discussió estan exaltats, mantingui la calma i, tot seguit, veurà incrementar les seves facultats d’observació.


Mark H. McCormack (1930 - 2003)

“El que no li ensenyaran en la Harward Business School” (1984) 

26 maig 2019

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada